S pojištěním vám určitě pomůžeme ... je to náš život

Životní pojištění

  • Doporučíme a zajistíme vám to nejlepší..

Život, úraz a další připojištění

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3. stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné - tak praví Wikipedie.

Blíže se dozvíte v našem programu ALCATON Life. Pojištění pro osoby se dá poskládat jako skládačka – dle potřeby každého jednotlivce a nebo dle potřeby rodiny jako celku.

Důležitější než výběr pojišťovny je správný výběr pojistných rizik a správné nastavení pojistných částek. S tímto vám pomůže zkušený pracovník naší firmy.

Jaká hlavní pojištění a připojištění můžeme sjednat ?

  • Pojištění pro případ smrti bez rezervotvorné složky ( bez spořením)
  • Pojištění pro případ smrti s rezervotvornou složkou ( se spořením)
  • Pojištění vážných nemocí
  • Pojištění invalidity
  • Pojištění pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ hospitalizace
  • Pojištění úrazů (malých i velkých)