S pojištěním vám určitě pomůžeme ... je to náš život

Cestovní pojištění

  • Doporučíme a zajistíme vám to nejlepší..

Proč se při zahraničních cestách nespoléhat jen na přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči, kterou nám garantují mezinárodní smlouvy? Kolik v jednotlivých evropských státech zaplatíte za spoluúčast? Kde vám bude Evropský průkaz k ničemu a kde naopak dobře poslouží ?

V našem programu ALCATON Travel vám nabídneme cestovní pojištění na cestu za hranice. Primárně se pojištění sjednává pro případ proplacení léčebných výloh v případě nemoci nebo úrazu.

Jak je to s vaším zdravotním pojištěním na cestách za hranice, stačí vám toto „státní“ pojištění ?

Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno nařízeními Rady EHS 1408/71 a 574/72 EHS, ta mají obecně přednost před zákonem a od 1. 5. 2004 se vztahují i na nás. Upravují oblast poskytování zdravotní péče a platí nejen ve všech státech EU, ale i ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Díky této úpravě mají čeští občané nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči (péči, kterou stačí pacientovi poskytnout až po jeho očekávaném návratu domů, lékaři poskytnout nemusí) za stejných podmínek jako místní občané, a to na účet jejich české zdravotní pojišťovny. Ta je povinna zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech jmenovaných státech.

Komerční cestovní pojistka má ovšem "něco navíc"

Považovat komerční cestovní pojištění za zbytečné se ale nemusí vyplatit ani při cestách po EU. Jelikož máte nárok na péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci, znamená to také, že budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast.

Rozhodně nemůžete předpokládat, že zdravotní pojištění v zahraničí funguje obdobně jako u nás, tedy s minimální spoluúčastí pacienta na krytí nákladů na jeho léčbu. I když jste tedy zvyklí podílet se maximálně na ceně vám předepsaného léku, v zahraničí si s největší pravděpodobností zaplatíte i část nákladů na ošetření či hospitalizaci. Stomatologickou péči budete navíc v převážné většině států hradit ze 100 %.

Chcete-li se spoléhat pouze na Evropský průkaz (viz níže), musíte ve většině zemí k ošetření využít veřejných zdravotnických zařízení. V těch soukromých byste byli s největší pravděpodobností nuceni zaplatit celou péči sami, protože ta často nemají smluvní vztah s místní zdravotní pojišťovnou, na refundaci zdravotních nákladů tak nemáte nárok. Zejména v turisticky atraktivních destinacích je přitom většina zdravotnických zařízení soukromých. (Úhrada léčebných výloh z komerční cestovní pojistky se vždy vztahuje na veřejnou i soukromou zdravotní péči.)

Zdravotní pojištění oproti cestovnímu navíc nezahrnuje žádnou asistenční službu a náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí.